Friday, April 17, 2015

IGP! ARE YOU STILL AROUND?


PERTANYAAN BAGI BUKAN JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN :BUKAN JAWAB LISAN

SOALAN:
Puan Teresa Kok Suh Sim [Seputeh] minta Menteri Dalam Negeri menyatakan jumlah anggota polis mengikut Sembilan jabatan di KDN/KA iaitu: Jabatan Pengurusan, Cawangan Khas, Jabatan Siasatan Jenayah, Jabatan Siasatan Jenayah Komersil, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, Jabatan Sumber Strategik dan Teknologi, Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard, Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti, serta Pasukan Gerakan AM, Pasukan Simpanan Persekutuan dan sebagainya.

Jawapan:
Perangkaan keanggotaan PDRM pada tahun 2015 (sehingga Januari) mengikut jabatan di seluruh Negara adalah seperti berikut:-
BIL JABATAN a KEKUATAN
1 Pengurusan. 47,291
2 Sumber Strategik Dan Teknologi (StaRT). 9,732
3 Siasatan Jenayah. 10,069
4 Siasatan Jenayah Narkotik. 4,050
5 Siasatan Jenayah Komersil. 1,711
6 Pencegahan Jenayah & Keselamatan Komuniti. 1,668
7 Integriti Dan Pematuhan Standard. 245
8 Keselamatan Dalam Negeri/ Ketenteraman
Awam (KDN/KA). 18,844
9. Pasukan Gerakan Am (PGA). 11,178
10 Pasukan Simpanan Persekutuan. 2,190

Nota: Statistik kekuatan berakhir 31 Januari 2015

TOTAL - 106,968

IGP HAS DIRECTED 126,000 POLICE PERSONNEL TO BE ON TWITTER WATCH 24 HOURS DAILY.

No comments:

Challenge to PH Government for SST Forum

Malaysians are no longer stupid. I believe it is time Malaysians should be given the right to a proper hearing before the implementation of...